news

Frá Skólamat

20 Ágú 2021

Haust 2021

Kæru foreldrar og forráðamenn.

Skráning í mataráskrift fyrir skólaárið 2021-2022 hefst þann 23. ágúst kl. 09:00. Skráning fer fram á heimasíðu Skólamatar: www.skolamatur.is. Athugið að mataráskriftir frá fyrra skólaári endurnýjast ekki sjálfkrafa.

Á hverjum degi býður Skólamatur upp á tvo næringaríka aðalrétti, þar af er annar ávallt vegan. Meðlætisbar er í boði alla daga og í honum má finna fjölbreytt úrval af fersku grænmeti og ávöxtum.

Á heimasíðu Skólamatar má nálgast upplýsingar um matseðla, innihaldslýsingar og næringarútreikninga máltíða. Þar er einnig hægt að skrá sig á póstlista og fá matseðil vikunnar sendan í tölvupósti.

Hagnýtar upplýsingar fyrir skólaárið 2021 – 2022:

•• Skráning í mataráskrift hefst 23. ágúst 2021 á www.skolamatur.is Mikilvægt er að skrá inn rétt bekkjarheiti nemenda.

•• Mataráskriftir eru seldar í áskriftartímabilum og endurnýjast mánaðarlega út skólaárið sé þeim ekki sagt upp sérstaklega.

•• Sérfæði vegna ofnæmis eða óþols er afgreitt gegn afhendingu læknisvottorðs. Ekki þarf að endurnýja læknisvottorð milli skólaára nema breyting hafi orðið á ofnæmi eða óþoli.

•• Afgreiðsla máltíða hefst fyrsta kennsludag.

•• Verðskrá má finna á heimasíðu Skólamatar: www.skolamatur.is/hagnytt/verdskra. Verðið er ákveðið af sveitarfélagi og einungis er greitt fyrir mat þá daga sem skóli er samkvæmt skóladagatali.

•• Systkinaafsláttur er veittur í Hafnarfirði. Systkinaafsláttur reiknast sjálfkrafa og ekki þarf að sækja um hann sérstaklega

•• Skólamatur vinnur í samstarfi við sveitarfélög og skólastjórnendur. Ef til röskunar á skólahaldi kemur vegna Covid-19 mun Skólamatur upplýsa viðskiptavini sína um allar breytingar sem kunna að verða á þjónustu Skólamatar eins fljótt og auðið er í gegnum tölvupóst.

Við í Skólamat tökum fagnandi á móti öllum ábendingum og athugasemdum sem hjálpa okkur að gera enn betur. Síminn okkar er 420-2500 og netfangið skolamatur@skolamatur.is

Við hlökkum til að þjónusta ykkur á komandi skólaári.

Með kærri kveðju,

Starfsfólk Skólamatar

Autumn 2021

Dear Parents and Guardians,

Registration for meal subscription for the school year 2021–2022 begins on 23 August at 09:00. The registration takes place on Skólamatur’s website: www.skolamatur.is. Please note that meal subscriptions from the previous school year are not automatically renewed.

Every day Skólamatur offers two nutritious main courses, one of which is always vegan. A side dish bar is available daily and offers a wide range of fresh vegetables and fruits.

On Skólamatur’s website you will find information on menus, ingredients and nutrition calculations for all meals. There you can also subscribe to a mailing list and get the weekly menu sent via e-mail.

Useful information for the school year 2021–2022:

•• Registration for the meal subscription starts on 23 August 2021 at www.skolamatur.is. It is important to enter the correct class name of the student.

•• Meal subscriptions are sold as subscription periods and are renewed monthly throughout the school year if they are not specifically cancelled.

•• Special meals due to allergies or intolerances are provided upon delivery of a medical certificate. There is no need to renew a medical certificate between school years unless there has been a change in allergies or intolerances.

•• The lunch service starts on the first day of class.

•• The price list can be found on Skólamatur’s website: www.skolamatur.is/hagnytt/verdskra. The price is decided by the local municipality, and meals are only paid for on the days when there is school according to the school calendar.

•• Hafnafjörður offers a sibling discount. The sibling discount is calculated automatically, and you do not need to apply for it separately.

•• Skólamatur works in collaboration with municipalities and school administrators. In the event of disruption to normal school services, due to COVID-19, Skólamatur will inform its customers of any changes that may occur in Skólamatur’s services as soon as possible, via e-mail.

We at Skólamatur welcome all suggestions and comments that will help us do even better. Our phone number is 420-2500, and the e-mail address is skolamatur@skolamatur.is.

We look forward to serving you in the coming school year.

Best regards,

The staff of Skólamatur

Jesień 2021

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Zapisy na abonament na posiłki na rok szkolny 2021-2022 rozpoczną się 23 sierpnia o godz. 09:00. Zapisy odbywają się przez stronę internetową Skólamatur: www.skolamatur.is. Prosimy zwrócić uwagę na to, że abonament z poprzedniego roku szkolnego nie odnawia się automatycznie.

Skólamatur codziennie oferuje dwa pożywne posiłki do wyboru, z czego jeden jest zawsze wegański. Każdego dnia jest również dostępny bar sałatkowy z szerokim wyborem świeżych warzyw i owoców.

Na stronie internetowej Skólamatur są dostępne informacje o jadłospisach, składnikach oraz wyliczenia dot. kaloryczności posiłków. Można się tam również zapisać na newsletter i otrzymywać jadłospis tygodnia pocztą elektroniczną.

Przydatne informacje na rok szkolny 2021-2022:

•• Zapisy na abonament na posiłki rozpoczną się 23 sierpnia 2021 r. na www.skolamatur.is. Ważne, aby poprawnie wpisać nazwę klasy dziecka.

•• Abonament na posiłki odnawia się automatycznie co miesiąc, jeśli nie zgłosi się rezygnacji.

•• Specjalne diety z powodu alergii lub nietolerancji są dostępne na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego. Nie ma potrzeby przynoszenia kolejnego zaświadczenia lekarskiego w nowym roku szkolnym, o ile nie zaszły zmiany w nietolerancji lub alergii.

•• Posiłki serwowane są od pierwszego dnia zajęć.

•• Cennik znajduje się na stronie internetowej Skólamatur: www.skolamatur.is/hagnytt/verdskra. Cennik jest ustalany przez gminy i płaci się wyłącznie za posiłki w te dni, w które według kalendarza szkolnego odbywa się nauka.

•• W Hafnarfjörður jest udzielana zniżka na rodzeństwo. Zniżka naliczana jest automatycznie i nie trzeba się o nią oddzielnie ubiegać.

•• Skólamatur działa we współpracy z gminami oraz dyrektorami szkół. W przypadku zaburzenia pracy szkół z powodu Covid-19, Skólamatur możliwe szybko poinformuje pocztą elektroniczną swoich klientów nt. wszystkich zmian, które mogą zajść w ofercie Skólamatur.

W Skólamatur chętnie przyjmujemy wszystkie uwagi i sugestie, które pomogą nam ulepszyć naszą pracę. Nasz numer telefonu to 420-2500, a adres e-mail skolamatur@skolamatur.

Cieszymy się na współpracę w nadchodzącym roku szkolnym.

Serdecznie pozdrawiamy

Personel Skólamatur